Maak jij je zorgen om jouw privacy? Meld nu:

 • Anoniem melden
 • Super snel
 • Zonder mailadres

Privacy Tip Melden

Heb jij twijfels over de naleving van de privacywetgeving? Laat het ons nu weten! Jouw melding is volledig anoniem. Persoonlijke gegevens hebben we niet nodig.

 

In de afgelopen jaren ontvangen we veel meldingen, zoals

 • "Bedrijf X wil mijn e-mailadres niet verwijderen"
 • "De KvK vraagt om mijn BSN op een niet beveiligde pagina"
 • "In winkel X in Amsterdam wordt het wifi verkeer actief bekeken"
 • "Ik ben een medewerker bij X en hier verkopen ze klantgegevens door".

Privacy Zorg

Jij bent

VERSTUREN

Waarom melden?

“Door jouw privacy zorgen (anoniem) te melden blijven organisaties scherp op het naleven van de privacywetgeving”

De Privacy Tiplijn heeft als doel om de consument, de overheid en andere organisaties privacy bewuster te maken. Aan de hand van de door ons verzamelde meldingen geven we organisaties inzichten en leggen we de vinger op de gevoelige plek. Met behulp van deze informatie kunnen organisaties de bescherming van persoonsgegevens verbeteren. Dit doen we samen en anoniem. Bij de Privacy Tiplijn kun jij volledig anoniem jouw privacy zorgen melden.
Je hoeft hiervoor geen verstand te hebben van de wetgeving. Je hoeft alleen jouw zorgen over de verwerking van jouw gegevens - of eventueel misbruik daarvan - met ons te delen. Wij verzamelen jouw zorgen en genereren inzichten die organisaties helpen om de bescherming van jouw gegevens te verbeteren.

“Jouw melding helpt organisaties om bewuster en veiliger om te gaan met jouw gegevens”.

Note: Privacy Tiplijn is geen onderdeel van Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wil je een uitgebreide melding doen bij de AP dan kunt u hier terecht.

Vragen? Bekijk anoniem onze frequently asked questions (FAQ)

FAQ - Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De melding over jouw privacy zorg wordt verwerkt en gecontroleerd op juistheid en geldigheid (geen computer). Deze informatie wordt per organisatie gebundeld. De meldingen worden vervolgens onderverdeeld in het type melding. Ook worden er trends en ontwikkelingen. Met deze inzichten worden organisaties geïnformeerd en kunnen wij eventueel bijsturen door middel van advies. Ook overheidsinstanties kunnen inzicht krijgen. Maar alles is én blijft anoniem.

Wat voor privacy zorgen kan ik melden?

Wij begrijpen dat niet iedereen een privacy expert is. Het omschrijven van een privacy zorg kan soms lastig zijn. Daarom hebben wij een aantal voorbeelden voor jou opgesomd:

 • Een bedrijf vraagt onterecht te veel gegevens (bijv. geboorte datum of BSN)
 • Jouw gegevens zijn doorverkocht
 • Een bedrijf misbruikt jouw gegevens
 • Een app op jouw telefoon verzamelt zonder toestemming jouw gegevens
 • Onterecht gebruik van jouw mailadres (spam)
 • Een bedrijf heeft (jouw) informatie verloren (datalek)
 • Jouw gegevens zijn gestolen

Waarom zou ik melden?

Privacy is belangrijk en steeds meer bedrijven, apps, websites, etc verwerken persoonsgegevens in deze digitale maatschappij. Organisaties die zich niet houden aan de geldende privacywetgeving moeten daarop volgens ons worden aangesproken.

Hoe meer meldingen wij binnen krijgen, hoe meer we kunnen doen aan het verhogen van het privacy bewustzijn binnen onze maatschappij. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat organisaties meer aandacht schenken aan jouw privacy.

Is het echt anoniem?

Ja! Zodra je een melding doet weten we niet wie je bent en is er geen mogelijkheid om jouw identiteit te herleiden. We verzamelen alleen de informatie uit jouw melding en technische data zoals datum van melding, cookies en het IP adres. Mocht je jouw IP adres niet willen delen dan kunt je de melding ook doen in het ‘incognito scherm’.

Moet ik ook melden bij de AP?

Mocht er een ernstig datalek zijn dan moet je direct melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor andere privacy zorgen kun je hier de melding anoniem doen.

Over PrivacyTiplijn.nl

Privacy Tiplijn heeft als doel om misbruik van persoonsgegevens te bestrijden

De Privacy Tiplijn doet dit door zoveel mogelijk privacy zorgen van consumenten, klanten, gebruikers, burgers etc. te verzamelen. Aan de hand van deze meldingen creëren wij inzichten die wij vervolgens delen met de marktpartijen om aanvullende maatregelen te treffen. Organisaties die privacy serieus nemen, kunnen (tegen betaling) deze informatie verkrijgen. Met deze informatie kunnen zij hun privacy inrichting optimaliseren.

Voor ons zijn de volgende waarden belangrijk:

 • Volledig anoniem
 • Transparantie
 • Duidelijkheid

Je kunt ons vinden op het volgende adres:

Larikslaan 14
3833 AM Leusden
The Netherlands

Heb je een vraag? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Heb je een privacy tip, meld het dan direct.

Wilt u als bedrijf meer weten? Kijk hoe wij u ondersteunen.

Contactformulier

Vraag of opmerking
VERZENDEN

Privacy Statement

Wij zijn er om het privacy bewustzijn te verbeteren. Dit doen wij aan de hand van volledige anonieme data, tenzij je contact met ons opneemt voor vragen of verzoeken (door middel van het contactformulier). Om je hierbij te kunnen helpen is het belangrijk om je te informeren dat wij in dit kader (persoons)gegevens verwerken.

Op deze pagina leest je onze Privacyverklaring. Met deze verklaring willen wij je laten weten welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken en waarom wij dit doen. Privacy Tiplijn is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Privacy Tiplijn maakt gebruik van websitestatistiekenprogramma’s om de herkomst van de bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om de website te verbeteren en om onze informatie beter af te kunnen stemmen op de bezoekers van de website Privacy Tiplijn..

Voorts maakt Privacy Tiplijn gebruik van meldingsformulier waarmee bezoekers privacy zorgen kunnen melden. De gegevens die door middel van dit formulier zijn verstrekt bevatten géén persoonsgegevens. Als de websitebezoeker onverhoopt in het omschrijvingen veld persoonsgegevens achterlaat, worden deze gegevens direct door ons verwijderd.

PRIVACY ZORGEN WORDEN VOLLEDIG ANONIEM VERWERKT

Daarnaast maakt Privacy Tiplijn gebruik van een contactformulier waarmee bezoeker contact kan opnemen met ons. De gegevens die door middel van dit formulier zijn verstrekt worden gebruikt om contact op te nemen om het verzoek te kunnen opvolgen. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer hier een doel en een grondslag voor aanwezig zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen géén persoonsgegevens van jou zodra je een privacy zorg bij ons meldt.

Enkel bij het contactformulier heb je de mogelijkheid om gegevens achter te laten. Indien dat het geval is heb je altijd de mogelijkheid om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, dan wel contact op te nemen indien je jouw toestemming wenst in te trekken of indien je meer informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wij gebruiken de volgende anonieme gegevens:
Technische gegevens over het gebruik van onze website;
IP adres.

Waar gebruiken we deze persoonsgegevens voor?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat Privacy Tiplijn deze gegevens verwerkt. De verwerking van deze gegevens worden verwerkt om op meta niveau (volledig anoniem en niet herleidbaar) inzage te krijgen in de trends en ontwikkelingen. 

Wij verwerken enkel anonieme gegevens welke nodig zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Wij verwerken absoluut geen bijzondere persoonsgegevens omtrent religie, ras of politieke voorkeur.

Het delen van persoonsgegevens
Privacy Tiplijn slaat géén persoonsgegevens en deelt geen persoonsgegevens met andere partijen.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
Privacy Tiplijn slaat géén persoonsgegevens op.

Cookies
Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van statistiekenprogramma’s zogenoemde ‘cookies’ op jouw computer opgeslagen wanneer je de website van Privacy Tiplijn bezoekt. Hiermee herkent Privacy Tiplijn jouw computer wanneer de website op een later moment nog eens door jou wordt bezocht. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor jouw surfgedrag en kan bestaan uit jouw Internet Protocol-adres (IP), de datum en tijd waarop de website is bezocht en welke delen van de website zijn bekeken. Je kunt jouw browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer je een cookie ontvangt en uiteraard kun je de ontvangst ervan weigeren.

Cookies zorgen ervoor dat:
je een privacy zorg kunt melden (werking van het formulier)
de website van Privacy Tiplijn snel is;
Website gedeeld kan worden via social media zoals LinkedIn en Twitter.
Cookies kunnen altijd via de browserinstellingen worden verwijderd of uitgeschakeld. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder ‘Help’ in de meeste browsers.

De website van Privacy Tiplijn gebruikt cookies voor functionele doeleinden. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat Privacy Tiplijn jou optimaal van dienst kan zijn. Daarnaast gebruikt Privacy Tiplijn een tracking cookie voor Google Analytics, dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Privacy Tiplijn zonder toestemming plaatsen.

Beveiliging
Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Privacy Tiplijn werkt op het gebied van IT-security en software samen met leveranciers die beschikken over passende en geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht op (1) inzage in je gegevens die bij ons bekend zijn; (2) informatie over de verwerkingen die worden gedaan met jouw gegevens; (3) correctie/aanpassingen van de gegevens die bij ons bekend zijn; (4) het verwijderen van de gegevens (recht op vergetelheid); (5) het beperken van de verwerking van jouw gegevens en; (6) indien mogelijk het overdragen van jouw gegevens aan andere partijen (dataportabiliteit).

Mocht je vragen en/of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kijken wij graag met jou naar een passende oplossing. Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Privacy Tiplijn behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website en/of via directe berichtgeving per mail aan onze leden.

Contact
Als er vragen zijn over jouw privacy en/of de omgang met jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met onze Privacy Officer.